۱۶ راه ساده برای از بین بردن استرس

۱۶ راه ساده برای مقابله با استرس     بسیاری از افراد هر روز با استرس دست و پنجه نرم می کنند. کار، مسائل خانوادگی، نگرانی های سلامتی و تعهدات مالی بخش هایی از زندگی روزمره هستند که معمولاً به افزایش سطح استرس کمک می کنند. برخی عوامل ممکن است بر آسیب پذیری شما در برابر […]